ေဘာ္ဒါတို႔အတြက္ ခပ္မိုက္မိုက္ APK +၁၈ +၁၈ over အကုန္ေဘာ္ဒါတို႔အတြက္ ခပ္မိုက္မိုက္ APK
+၁၈
+၁၈ over အကုန္ပါတယ္။
ေနာက္ျပီး အကုန္ပါတယ္။
ၾကိဳက္တဲ့သူမ်ားေဒါင္းလုပ္ဆဲြႏိုင္ပါသည္။ 🤪

 
Credit: Developer

0 comments:

Post a Comment