ေစ်းကြက္ထဲမွာ ထြက္ရွိခဲ့ျပီး ျဖစ္တဲ့ iPhone 7, Google Pixel, LG G6 ေတြနဲ႔ အခု အသစ္ထြက္ရွိလာခဲ့တဲ့ Galaxy S8 တုိ႔ရဲ႕ ပါ၀င္ပစၥည္းေေတြကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ျပီး မူရင္းအတုိင္း ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။